เปลี่ยน ฟรี !: เมื่อใส่ไม่ได้ สามารถเปลี่ยนสินค้าได้
สกรีน ฟรี !: สกรีนข้อความ หรือ ชื่อบนรองเท้า ฟรี!!

Sizing guide – Running Shoes

Altra Women’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
Eur 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 46.0
CM 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.5

Altra Men’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0 16.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15
Eur 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50 51.5
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0 33.0 34.0

Asics Men’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
UK 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
Eur 39.0 39.5 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.5 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.0 49.0
CM na na 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.25 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0

Asics Women’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10
Eur 36.0 37.0 37.5 38.0 39.0 39.5 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.5 44.0 44.5
CM 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 na 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 na

Hoka Men’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5
Eur 38.67 39.33 40.0 40.67 41.33 42.0 42.67 43.33 44.0 44.67 45.33 46.0 46.67 47.33 48.0 49.33
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.5 32.5

Hoka Women’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
Eur 36.0 36.67 37.33 38.0 38.67 39.33 40.0 40.67 41.33 42.0 42.67
CM 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0

Newton Men’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Eur 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Newton Women’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Eur 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 43.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5

On Running Men’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
UK 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
Eur 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0

On Running Women’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
Eur 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42

Saucony Men’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
Eur 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.0 49.0 50.0
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 na na
JPN (cm) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
CHN (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290

Saucony Women’s Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
Eur 35.5 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0
CM 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5

.

RUN 2 PARADISE

Comments are closed.

Sign up to Newsletter

...and receive $20 coupon for first shopping.

ซื้อสินค้าครบ 4,000 บาท แถม เสื้อวิ่ง !!คลิก!!