📞 : 097-009-1831

เปลี่ยน ฟรี ! : เมื่อใส่ไม่ได้ สามารถเปลี่ยนสินค้าได้
สกรีน ฟรี !: สกรีนข้อความ หรือ ชื่อบนรองเท้า ฟรี!!
ผ่อน 0% นาน 4 เดือนน: เมื่อซื้อสินค้า 4,000 บาท ขึ้นไป
Asics Meta Speed Sky

Asics MetaSpeedSky & MetaSpeedEdge

Asics MetaSpeedSky vs MetaSpeedEdge

“2 ฝาแฝด Super Shoes จาก Asics”

รองเท้า Super shoes ที่ออกแบบโดยเน้นหลัก Human Centric คำนึงถึงผู้สวมใส่เป็นสำคัญ

โดย Asics เชื่อว่าสไตล์การวิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน

✅ โดยจำแนกออกเป็น 2 แบบใหญ่ คือ

1. เน้นความยาวของก้าว (Stride lenght)
2.เน้นรอบขา (Cadence)

โดยหลักการ Speed = Cadence X Stride lenght ซึ่ง Cadence และ Sride lenght จะมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกัน เช่นเมื่อวิ่ง pace เดิมถ้าก้าวยาวขึ้น รอบขาจะลดลง หรือ ก้าวสั้นลง รอบขาจะเยอะขึ้นด้วยจึงเป็นเหตุผลแต่ละคนมี form การวิ่งไม่เหมือนกัน ตามสรีระและความแข็งแรงของร่างกาย

✅โดยทั้ง 2 รุ่นใช้วัสดุพื้นฐานแบบเดียวกัน

ความเหมือน -Upper / Midsole / Outsole
Asics MetaSpeed Sky
ความต่าง – นำ้หนัก / ความสูง / ดรอป
Asics MetaSpeed Sky

คลิปเบื้องต้นแยก Form การวิ่ง เน้นรอบขาเรียกว่า Glider Styles และ การวิ่งเน้นความยาวก้าวเรียกว่า Gazelle Styles

✅ เหมาะกับ
Asics MetaSpeed Sky

MetaSpeed SKY – เหมาะกับคนชอบความ”หนา นุ่ม เด้ง” ที่ช่วย #เพิ่มความยาวของก้าว
MetaSpeed EDGE – เหมาะกับคนชอบ”แน่น ไหล มั่นคง” ที่ช่วย #เพิ่มรอบขา

RUN 2 PARADISE

Leave a comment

Sign up to Newsletter

...and receive $20 coupon for first shopping.

กรณีสินค้าหมด สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ @Run2Paradise ครับ